MENU

O projektu

V rámci developerského projektu jsou etapově budovány moderní řadové domy v lokalitě Na Kopcích v Třebíči. Dokončením čtvrté jsme do této zástavby přispěli již 44 řadovými domy.

Domy, jejichž součástí je i garáž, budou prodávány ve stádiu dokončených hrubých staveb včetně výplní, zateplení a fasádní úpravy. Předmětem prodeje je samozřejmě i pozemek se zahradou a přípojky inženýrských sítí. Prázdné vnitřky domů jsou pro budoucí majitele příležitostí vytvořit si bydlení přesně podle svých představ a možností.

Vážení zájemci o bydlení v řadových domech Na Kopcích, rádi bychom Vás informovali, že domy V. etapy projektu výstavby řadových domů Na Kopcích, budou prodány ve volném prodeji.

Postup prodeje bude následující. Složení rezervační zálohy, která se započítá do kupní ceny a podpis Smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Po složení celé kupní ceny následuje podpis Kupní smlouvy a převod vlastnických práv do katastru nemovitostí.

Aktuálně pracujeme na přípravě projektové dokumentace. Jakmile budou k dispozici výkresy a nabídkové ceny, budeme Vás na těchto webových stránkách informovat.